Wywietl wiksz map

Punkt A - Proponowane miejsce zakoczenia spywu.

Punkty B, C, D Proponowane miejsca startu spyww.